Blogger tarafından desteklenmektedir.

16 Ağustos 2011 Salı

Mantolama Nedir?

3
Tarih: 02:08
Mantolama nedir konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim. Yapı­larda geli­şen yapı tek­nik­leri sonucu beton satıh­lar art­mış­tır. Beto­narme yüzey­ler, içe­ride üreti­len ener­ji­nin ısı köp­rü­leri oluş­tu­ra­rak dışarı atıl­ma­sına sebep olur. 2000 yılında Türkiye’nin yıl­lık ısınma har­ca­ması yak­la­şık 4 Mil­yar dolar olmuş­tur. Yapı­ları soğut­mak için har­ca­nan ener­ji­nin, ısıt­mak için har­ca­nan ener­ji­den daha fazla ve pahalı olduğu da hesap­la­nırsa bu rakam çok daha yuka­rı­lara tır­man­mak­ta­dır.

Yazının Devamını Okuyun...

İç Cephe Mantolama

0
Tarih: 01:50
Gerek ısı yalı­tımı, gerek su yalı­tımı ve gerekse ses yalı­tımı konu­sunda en çok ter­cih edi­len uygu­la­ma­lar­dan biri olan man­to­lama sis­temi sadece bina­la­rın dış cep­he­sine değil daire içine de uygu­la­na­bi­li­yor. İç cephe man­to­lama uygu­la­ması genel­likle apart­man­larda otu­ran­la­rın yalı­tım konu­sunda ortak karar vere­me­mesi sonucu ger­çek­le­şi­yor. Apart­manda otu­ran her­ke­sin man­to­lama yap­tır­mak iste­me­mesi üzerine, dile­yen­ler sadece kendi daire içle­rine man­to­lama yap­tı­ra­bi­li­yor.

Yazının Devamını Okuyun...

Mantolama Levhası Eps

0
Tarih: 01:43
Expanded Poli­s­tiren EPS petrol türevli, termoplastik ham­madenin su buharı ile şişir­ilmesi ile elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Tek bir renk ola­mayıp çeşitli ren­klerde üretilebilir. İçerisinde bulun­dur­duğu pentan gazı sayesinde şişerek ve bir­birine sım­sıkı yapışan tanecik­ler aynı zamanda içinde bulun­duk­ları kabın şeklini alırlar. Dinleme sürecinde tanecik­lerin için­deki petan gazı, hava ile yer değiştir­erek ortam­dan uzaklaşır.

Yazının Devamını Okuyun...

Yalıtım ve İzolasyon Çeşitleri

0
Tarih: 01:37
Yalıtım çeşitleri genel olarak 4 başlık altında toparlanabilir. Bunlar ; Ses yalıtımı ,Isı yalıtımı ,Su yalıtımı ,Yangın yalıtımı .Su, hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen, izolasyonu yapılmamış yapılarda önemli bir sorundur. Su, nem halinde duvar, döşeme, kapı pencere gibi yapı elemanları bünyesinde bulunur. Nem, bu yapı elemanlarının bozulmasına, özelliklerinin zamanla yitirilmesine neden olur.

Yazının Devamını Okuyun...

3 Ağustos 2011 Çarşamba

Mantolama İzmir

0
Tarih: 01:57
Mantolama sistemleri kanunlaşma sürecini de tamamlayıp yaygınlaşma sürecinde ilerlerken, yapılarımızın ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin çeşitliği ve kaliteside gitgide yapı sakinlerinin kafasını karıştırmakta. Hangi yalıtım sisteminin daha iyi olduğu, hangi mantolama ürünlerinin daha yüksek performans verdiği, fiyat performans açısından hangi mantolamayı yaptırmaları gerektiği konusunda ya kararsız kalmış durumdalar yada doğru ürünü bulmakta zorlanmaktalar.

Yazının Devamını Okuyun...
 

<<< 2010-2011 | Irmak İzolasyon | Isı Yalıtımı | İzolasyon | Mantolama | Çatı Yapımı | Ses İzolasyonu | Çatı Tamiratı | Temel İzolasyonu | Teras İzolasyonu | Çatı Kaplama | Su Yalıtım | SU İZOLASYONUNDA EN SON TEKNOLOJİ İLE PROFESYONEL UYGULAMALAR >>>