Blogger tarafından desteklenmektedir.

16 Ağustos 2011 Salı

Mantolama Nedir?

3
Tarih: 02:08
Mantolama nedir konusuyla alakalı olarak şunu söylemeden geçmeyelim. Yapı­larda geli­şen yapı tek­nik­leri sonucu beton satıh­lar art­mış­tır. Beto­narme yüzey­ler, içe­ride üreti­len ener­ji­nin ısı köp­rü­leri oluş­tu­ra­rak dışarı atıl­ma­sına sebep olur. 2000 yılında Türkiye’nin yıl­lık ısınma har­ca­ması yak­la­şık 4 Mil­yar dolar olmuş­tur. Yapı­ları soğut­mak için har­ca­nan ener­ji­nin, ısıt­mak için har­ca­nan ener­ji­den daha fazla ve pahalı olduğu da hesap­la­nırsa bu rakam çok daha yuka­rı­lara tır­man­mak­ta­dır.

Yazının Devamını Okuyun...

İç Cephe Mantolama

0
Tarih: 01:50
Gerek ısı yalı­tımı, gerek su yalı­tımı ve gerekse ses yalı­tımı konu­sunda en çok ter­cih edi­len uygu­la­ma­lar­dan biri olan man­to­lama sis­temi sadece bina­la­rın dış cep­he­sine değil daire içine de uygu­la­na­bi­li­yor. İç cephe man­to­lama uygu­la­ması genel­likle apart­man­larda otu­ran­la­rın yalı­tım konu­sunda ortak karar vere­me­mesi sonucu ger­çek­le­şi­yor. Apart­manda otu­ran her­ke­sin man­to­lama yap­tır­mak iste­me­mesi üzerine, dile­yen­ler sadece kendi daire içle­rine man­to­lama yap­tı­ra­bi­li­yor.

Yazının Devamını Okuyun...

Mantolama Levhası Eps

0
Tarih: 01:43
Expanded Poli­s­tiren EPS petrol türevli, termoplastik ham­madenin su buharı ile şişir­ilmesi ile elde edilen bir ısı yalıtım malzemesidir. Tek bir renk ola­mayıp çeşitli ren­klerde üretilebilir. İçerisinde bulun­dur­duğu pentan gazı sayesinde şişerek ve bir­birine sım­sıkı yapışan tanecik­ler aynı zamanda içinde bulun­duk­ları kabın şeklini alırlar. Dinleme sürecinde tanecik­lerin için­deki petan gazı, hava ile yer değiştir­erek ortam­dan uzaklaşır.

Yazının Devamını Okuyun...

Yalıtım ve İzolasyon Çeşitleri

0
Tarih: 01:37
Yalıtım çeşitleri genel olarak 4 başlık altında toparlanabilir. Bunlar ; Ses yalıtımı ,Isı yalıtımı ,Su yalıtımı ,Yangın yalıtımı .Su, hayatımızda vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen, izolasyonu yapılmamış yapılarda önemli bir sorundur. Su, nem halinde duvar, döşeme, kapı pencere gibi yapı elemanları bünyesinde bulunur. Nem, bu yapı elemanlarının bozulmasına, özelliklerinin zamanla yitirilmesine neden olur.

Yazının Devamını Okuyun...

3 Ağustos 2011 Çarşamba

Mantolama İzmir

0
Tarih: 01:57
Mantolama sistemleri kanunlaşma sürecini de tamamlayıp yaygınlaşma sürecinde ilerlerken, yapılarımızın ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin çeşitliği ve kaliteside gitgide yapı sakinlerinin kafasını karıştırmakta. Hangi yalıtım sisteminin daha iyi olduğu, hangi mantolama ürünlerinin daha yüksek performans verdiği, fiyat performans açısından hangi mantolamayı yaptırmaları gerektiği konusunda ya kararsız kalmış durumdalar yada doğru ürünü bulmakta zorlanmaktalar.

Yazının Devamını Okuyun...

21 Temmuz 2011 Perşembe

Mantolamanın Faydaları

0
Tarih: 02:58
Yapılarımızdaki ısı kayıplarını engelleyerek, enerji tüketiminde yüzde 50 - 60'a varan tasarruf sağlar. Kışın ısıtma, yazın soğutma amaçlı tüketilen yakıt miktarı ve maliyeti ciddi oranda azalır.
• Hava kirliliği azalır.Ekolojik denge yaratır.
• Dona karşı dayanıklılığı sayesinde de bina dışında sıva çatlağı gibi oluşumları, bina içinde ise küf, bakteri ve rutubet oluşumunu engelleyerek, binanın bakım ve onarım masraflarını azaltır.

Yazının Devamını Okuyun...

7 Temmuz 2011 Perşembe

Isı yalıtımında pencerelerin önemi

0
Tarih: 12:30
Pencereler, profilleri ve camlar dış havaya atmosfere değen direk parçalar olduğu için içeriye soğuğu ve ısıyı çok fazla oranda iletirler. Bunların ısı iletkenliğini azaltabilmek için kullanılan profil malzemesi çok önemlidir. Çift cam gibi uygulamalarla dışardaki ısı alışverişi minimuma indirilir. Fakat bunun dışında sistemde, profilde ve camda çözüm sonrası kalan en büyük eksik bu pencerenin dış betonerme, tuğla, sıva, duvarlarla ve zeminle olan birleşim yerleridir.

Yazının Devamını Okuyun...

Zeminde ısı yalıtımı

0
Tarih: 12:12
Zeminimiz ve tabiki tavanımız birer betonerme plak ve beton her zaman tuğlalara oranla çok daha fazla soğuğu ve ısıyı iletirler. Bu yüzden iç mekanlarda dışta bir ısı yalıtımı yapılması şartıyla, katlar arası bir ısı yalıtımına ek bir önlem sağlama amaclı olarak parkeler altında ısı yalıtım şiltleri kullanabilir-siniz. 

Yazının Devamını Okuyun...

Isı yalıtımının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz?

0
Tarih: 11:51
Binanızı satın alırken, öncelikle bu yeni bir inşaatsa projesini sorarak, dış katmanlarında ne tür ısı yalıtım sistemleri kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Bir mimar veya mühendise danışarak hangi panel tipinin kullanıldığı, dıştan mı mantolandığı, içten mi mantolandığını veya ısı yalıtım sıvalarıyla mı ısı yalıtımının çözüldüğünü ögrenebilirsiniz. Fakat elinizde bir proje yoksa ve karşınızdaki kişi size binanın mantolandığını söylüyorsa, içten veya dıştan olmasına göre duvarlarınıza tıklayarak yada bir matkap yardımıyla bir delik açarak katmanları görebilirsiniz. 

Yazının Devamını Okuyun...

Duvarlarda ısı yalıtımı nasıl yapılır?

0
Tarih: 03:19
Binamızın ısı yalıtımı için üç yöntemimiz bulunmaktadır. Bunlardan biri panel kaplama işi, panel cinslerinden polistren panel levhalar yani expanted polistren levhalar, exturde polistren levhalar veya taşyünü levhalar kullanılır.Bunlar arasında benim tavsiye edebileceğim, bildiğimiz strafor olan expanted levhalardır çünkü bunlar daha açık gözenekli yapıya sahip olduklarından binanızın nefes alması çok daha kolaylaşır, içerdeki yoğuşma sularını engellemiş olursunuz.

Yazının Devamını Okuyun...

25 Haziran 2011 Cumartesi

Teras İzolasyonu

0
Tarih: 11:44
Teraslarda özellikle önemli olan şey üzerinde gezilen betonermenin suya karşı kitlenmesi dayanıklılığıdır. Bunun için ya su geçirmeyen bir örtü ile teraslar kaplanır. Bunlar pvc membran, bitümlü membran, EPDM membranlar, polimer veya nanoteknolojili likid izolasyon ürünleri olabilir. Membran ( örtü ) ile kaplanır. 

Yazının Devamını Okuyun...

İzolasyon Uygulaması

0
Tarih: 11:40
Binaya Dıştan Drenaj 
Bina çevesinde temelin ~50-100 cm kadar dışında temel tabanının ~30-40 cm kadar derinde eğimli bir kanal açılır ve binanın çevresi dönülür. Drenaj kanallarının köşe yaptığı yerlerde (bina köşelerinde) ~15-20 cm’lik rögarlar açılır. Bu rögarlar kanalizasyona bağlanarak suyun binadan uzaklaşmasını sağlayabiliriz. Binaya içten drenaj, dış drenaj yapma imkanımız bulunmadığı durumlara binamıza içten drenaj yapabiliriz: Bodrum katının genellikle merkezinde, bodrum döşemesinden ~2mt derinlikte, 50×50 cm genişlikte (sarfiyayata göre değişir) bir kuyu yapılır. 

Yazının Devamını Okuyun...

Mantolama Nasıl Yapılır?

0
Tarih: 11:35
Mantolamada dikkat edilmesi gereken konular ve uygulama şekli;
- Uygulama zemininin temiz olması, toz ve kirden tamamen arındırılması
- Yapıştırıcı harcın kıvamında karılması, ince veya kalın olmamasına dikkat edilmesi
- Yapıştırıcı kenarlara mala ucuyla kesintisiz en az 25 mm kalınlığında ve ortaya 3 adet orantılı öbek olarak sürülmeli


Yazının Devamını Okuyun...

Mantolamanın Özellikleri

0
Tarih: 11:25
Mantolama malzemeleri binanın dış cephesine uygulandığından atmosfer ile direkt temas eden malzemelerdir. Mantolama sadece estetik amaçla değil binayı dış etkilere karşı koruma amaçlı ve ısı yalıtımı ile kışın hızlı ısınma yazın hızlı soğutma gibi yaşam maliyetlerimize etki etmektedir. Mantolamaya etki eden dış etkenleri inceleyecek olursak ki bu etkenler malzeme seçimine doğrudan etki eden sebepler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Yazının Devamını Okuyun...
 

<<< 2010-2011 | Irmak İzolasyon | Isı Yalıtımı | İzolasyon | Mantolama | Çatı Yapımı | Ses İzolasyonu | Çatı Tamiratı | Temel İzolasyonu | Teras İzolasyonu | Çatı Kaplama | Su Yalıtım | SU İZOLASYONUNDA EN SON TEKNOLOJİ İLE PROFESYONEL UYGULAMALAR >>>